Проф. Антонио Каналс

Университет в Аликанте

Испания

 

Проф. Ервин Розенберг

Виенски Технически Университет

Австрия

Проф. Франциско Алонсо Валдес

Университет в Аликанте

Испания

 

Проф. Марк Малоуни

Университет в Оксфорд

Великобритания

 

Доц. Мехмет Ташделен

Университет в Ялова

Турция

 

Проф. Перица Паунович

Университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Македония

 

 

 

Проф. Николай Денков

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

България

Проф. Ева Булска

Университет във Варшава

Полша

Доц. Нина Димчева

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

България

 
       

 

Доц. Пламен Ангелов

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

България

Д-р Емилия Василева

UN-IAEA Екологични лаборатории

Монако

чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

България