СКЪПИ УЧАСТНИЦИ И ГОСТИ НА 11СС,
 
ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ НА 11-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИЯ
 
БИ ИСКАЛ ДА ИЗКАЖЕ СВОЯТА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ВАС 
 
ЗА УЧАСТИЕТО С КОЕТО ПРЕВЪРНАХТЕ КОНФЕРЕНЦИЯТА В ЕДНО НЕПОВТОРИМО СЪБИТИЕ!
 
 Наистина оценяваме помощта на нашите спонсори и вярваме, че конференцията не би  била толкова чудесна без ВАШАТА помощ!
 
Още веднъж ВИ благодарим!

 

Книжката с резюметата можете да свалите от тук.

Насладете се на някои снимки от събитието!

Снимки направени от Венци Петров вижте тук!

Снимки направени от Атанас Терзийски вижте тук!

Снимки направени от Йордан Стремски вижте тук!

 

Програма

 

 

 

11CC се очертава да е сред най-мащабните и значими форуми в областта на химичната наука у нас за 2018 г.

За конференцията вече са регистрирани повече от 200 участника, от които 43 са чужденци от 16 страни (Испания, Великобритания, Австрия, Франция, Монако, Унгария, Полша, Русия, Нигерия, Турция, Индия, Алжир, Македония, Косово, Пакистан и Саудитска Арабия). 

В 11СС участие с пленарни доклади са потвърдили 12 изявени учени поканени от чужбина и България. Приети са 30 устни доклада и 131 постерни презентации. 

Актуални научни разработки ще представят участници от 26 чуждестранни университети и институти, от 12 български университета, 7 института на БАН и на Селскостопанска академия, национални центрове и агенции.

В програмата на 11СС е предвидено и фирмено изложение на спонсори.