ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:  Проф. д-р Гинка Антова   

Секретар:        Ирина Керина

Членове:         гл. ас. д-р Кирила Стойнова

гл. ас. д-р Деяна Георгиева

гл. ас. д-р Станимир Манолов

гл. ас. д-р Димитър Божилов

гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева

гл. ас. д-р Жана Петкова

ас. Ванина Колчева

                 

e-mail за връзка с членовете

на организационния комитет:

11cc @ uni-plovdiv.net

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Веселин Кметов

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Проф. д-р Антонио Каналс

(Университет в Аликанте, Испания)

Проф. д-р Франсиско Алонсо

(Университет в Аликанте, Испания)

Чл. кор. Проф. дхн Димитър Цалев

(Софийски университет „Св. Кл. Охридски")

Доц. д-р Мурат Туркюлмаз

(Тракийски университет, Одрин, Турция)

Доц. д-р Ферхат Карабулут

(Тракийски университет, Одрин, Турция)

Проф. дхн Георги Андреев

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Проф. дхн Васил Делчев

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Проф. д-р Магдален Златанов

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Проф. д-р Илиян Иванов

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Доц. д-р Петя Маринова

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Доц. д-р Георги Патронов

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")

Доц. д-р Йорданка Димова

(Пловдивски университет „П. Хилендарски")